کمپرسور های اسکرو از جمله کمپرسور های جابجایی مثبت هستند که از دو روتور تشکیل شده اند که با چرخش روتورها، هوا داخل فضای مابین روتور ها کشیده شده و با حرکت مارپیچی روتورها، هوا فشرده می شود. از کمپرسور های اسکرو درشرایطی استفاده می شود که کمپرسور دایم در حال کار است و ایجاد وقفه در عملکرد کمپرسور تبعات زیادی را به دنبال دارد. در کمپرسور های اسکرو حرکت روترو ها پیوسته و آرام بدون هیچ گونه ضربه و پالس می باشد. این کمپرسور های مصرف انرژی کمتر، تولید صدای کمتر و همچنین استهلاک کمتری نسبت به کمپرسور های پیستونی دارند. علاوه بر این حرکت پیوسته و آرام روتور ها در کمپرسور اسکرو سبب می شود بر خلاف کمپرسور های پیستونی نیازی به فنداسیون قوی نباشد.

 کمپرسور اسکرو, ScrewCompressor

انواع کمپرسور های اسکرو

  • کمپرسور های اسکرو روغنی (Oil Injected Screw Compressors)
  • کمپرسور های اسکرو بدون روغن (Oil Free Screw Compressors)