سری PLUS: از 7.5 تا 75 کیلووات

 سری پلاس (Plus) از 7.5 تا 75 کیلو وات

کمپرسور های اسکرو مدل اویل اینجکت با انتقال قدرت تسمه و قابلیت 7. 5 تا 75 کیلووات. مناسب برای تنظیم های متغیر می باشد، این کمپرسور ها با راندمان بالا و فوق العاده کم صدا در سرعت چرخش پایین واحد هواساز و موتور های IE3 با راندمان بالا می باشند.

 

ماشین ها با قدرت استارت از 18. 5 کیلووات به بالا دارای ویژگی کنترلر الکترونیک ETIV هستند که قابلیت ارسال SMS، سیستم کنترل از راه دور از طریق اینترنت برا ی کمپرسور ها را دارا می باشد.

سری PLUS: 8 و 11و 15و 16 کیلووات

 • قابلیت قدرت 7. 5 و 11 و 15 کیلوات
 • انتقال قدرت به شکل کوپل تسمه ای
 • طراحی کامپکت و مدولار
 • مدل های: نصب روی زمین و نصب روی مخزن همراه با درایر و بدون درایر.
 • کنترلر الکترونیک ETMII
 • موتور الکتریکی IE3 راندمان بالا
 • حداکثر فشار 8 - 10 - 13 بار
 • واحد هواساز: FS26 TF، FS50 TF

 

سری PLUS: 18. 5، 22 کیلووات

 • قابلیت قدرت 18. 5، 22 کیلووات
 • انتقال قدرت به شکل کوپل تسمه ای
 • طراحی کامپکت و مدولار
 • مدل های: نصب روی زمین همراه با درایر و بدون درایر.
 • مدل PLUS 22 در سرعت متغیر قابل دسترس می باشد
 • کنترلر الکترونیک ETMII
 • موتور الکتریکی IE3 راندمان بالا
 • حداکثر فشار 8 - 10 - 13 بار
 • واحد هواساز: FS50 TF

 سری PLUS: 31 - 38 کیلووات

 • قابلیت قدرت 31و 38 کیلووات
 • انتقال قدرت به شکل کوپل تسمه ای
 • طراحی کامپکت و مدولار
 • ویژگی: نصب روی زمین همراه با درایر و بدون درایر.
 • مدل PLUS 38 در سرعت متغیر قابل دسترس میباشد
 • کنترلر الکترونیک ETIV
 • موتور الکتریکی IE3 راندمان بالا
 • حداکثر فشار 8 - 10 - 13 بار
 • واحد هواساز: FS 100، FS 130
 • طراحی برای کارکرد در شرایط سخت و مداوم.
 • تعمیر ونگهداری آسان.

سری PLUS: 55 - 45 کیلووات

 • قابلیت قدرت 45و 55 کیلووات
 • انتقال قدرت به شکل کوپل تسمه ای
 • طراحی کامپکت و مدولار
 • فقط برای مدل های نصب روی زمین
 • کنترلر الکترونیک ET IV
 • موتور الکتریکی IE3 راندمان بالا
 • حداکثر فشار 7. 5 - 10 - 13 بار
 • واحد هواساز: FS 130
 • طراحی برای کارکرد در شرایط سخت و مداوم.
 • تعمیر ونگهداری آسان.

 

سری PLUS: 75 - 56 کیلووات

 • قابلیت قدرت 75و 55 کیلووات.
 • انتقال قدرت به شکل کوپل تسمه ای.
 • طراحی کامپکت و مدولار.
 • فقط برای مدل های نصب روی زمین.
 • برای مدل های با سرعت متغیر.
 • کنترلر الکترونیک ETM II.
 • موتور الکتریکی IE3 راندمان بالا.
 • حداکثر فشار 7. 5 - 10 - 13 بار.
 • واحد هواساز: FS 250.
 • طراحی برای کارکرد در شرایط سخت و مداوم.
 • تعمیر ونگهداری آسان.

جهت مطالعه کاتالوگ کلیک کنید.