این سری محصولات شامل دو برج مجزا که هرکدام حاوی مواد جذب کننده رطوبت می باشند بوده و هوای تولید شده توسط شیر های سولنوییدی و یک کنترلر دیجیتالی جهت جذب و جداسازی رطوبت به تناوب به هر یک از این دو برج وارد شده و پس از رسیدن به نقطه شبنم مورد طراحی، آماده مصرف خط هوای فشرده می شود.

مواد جذب کننده رطوبت در این دستگاه ها دارای سطوح متخلخل بسیاری می باشند که این خلل و فرج ها باعث جذب رطوبت هوای عبوری از کنار آن ها شده و پس از رسیدن به نقطه اشباع این مواد توسط مقدار کمی از هوای کاملا"خشک تولید شده در برج بعدی، دوباره احیا شده و آماده فرآیند جذب رطوبت در مرحله بعدی می شود.

 

این مواد جذب کننده رطوبت، پس از طی عمر مفید خود که بستگی به نوع ماده جذب کننده رطوبت و مرغوبیت آن و بسیار مهم تر از آن نحوه توزیع هوا در داخل برج ها می باشد، خواص خود را از دست داده و بایستی مجددا"شارژ گردند.

  • مواد جذب کننده رطوبت استفاده از نوع مرغوب، بادوام و ارزان و قابلیت تهیه آسان در نظر گرفته شده است.
  • افزایش عمر مفید مواد جذب کننده رطوبت بواسطه طراحی منحصر بفرد گردش مناسب هوا در برج های این سری از محصولات.
  • رفع عیوب مربوط به سرویس و نگهداری با استفاده از یک سیستم کنترل توزیع فرمان و قطعات برقی.
  • ارتقای کیفیت هوا در این سری محصولات و رسیدن به نقطه شبنم تعریف شده به آسانی.
  • وجود هیتر های با راندمان بالا و مصرف انرژی حداقل خود در مدل های هیتردار.

 خشک کننده جذبی dryer desiccant table01

جهت مطالعه کاتالوگ کلیک کنید